من رقصیدن دختران هندی را بیش تر از نماز خواندن ژدر و مادرم دوست دارم

چون

آنها با عشق می رقصند ولی ژدر و مادرم از سر اجبار

/ 1 نظر / 23 بازدید