خیلی سخته سنگ صبور همه باشی اما هیچکس سنگ صبورت نباشه

 

/ 10 نظر / 11 بازدید
تینا

سلام سنگ صبورت می خوای می شم دوست من سخته ولی شیرینه

سارا

سلام بهار جونم کجایی؟ کم پیدایی؟ http://love-beautiful.persianblog.ir/ این وبلاگ جدیدمه که واسه همسرم محمد ساختمش، حتما تا فردا بهم سربزن، آخه فردا نامزدیمونه و می خوام کلی مهمون دعوت کنم و همسرم رو غافلگیر کنم، توهم دعوتی ، حتما بیا که منتظرم.

لیلا

[لبخند][قلب][گل] سلام بهار جونم منم همین حس و دارم خودم سنگ صبور ندارم اما واسه همه سنگ صبورم [ناراحت][گریه]

green

سلام بهار جون.خوشحال میشم به منم سر بزنی.

یلدا

✿★•’✿★•’✿★•’✿★•’ ♥ -♥ --♥ ---♥ -----♥ -------♥ --------♥ ---------♥ -----------♥ -------------♥ ,•’``’•,•’``’•, .’•,`’•,*,•’`,•’ ....`’•,,•’` ،،،،،،،،،،،،¨€¨€¨€¨€¨€ ،،،،،،،،،،¨€¨€▒▒▒¨€¨€ ،،،،،،،،¨€▒▒▒▒▒▒¨€¨€ ،،،،،،،،¨€▒▒▒▒▒▒▒¨€¨€ ،،،،،،¨€¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒¨€¨€،،،،¨€ ،،،،،،¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒▒¨€،،،،،،¨€ ،،،،¨€¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒¨€،،،،،،¨€ ،،،،¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒¨€،،،،،،¨€ ،،،،¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒¨€،،¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€¨€ ،،،،¨€¨€▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒¨€،،¨€¨€¨€¨€¨€،،،،¨€ ،،،،،،¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ¨ˆ¨ˆ▒▒▒¨€¨€¨€¨€¨€¨€ ،،،،،،¨€¨€▒▒▒¨ˆ¨ˆ▒▒▒¨€¨€¨€&

سبحان

سلام بهار کجایی؟ نیستی![شوخی] بدو بیا آپم

تینا

سلام دختر شرقی کجایی بابا از مرداد تا حالا رفتی خارج که دسترسی به وب نداری ( محض خنده) آپم بیا

پریا

بزرگترین داغ اینه که سرت به سنگ کسی بخوره که زمانی سنگش رو به سینه میزدی