زمانی که باید دوست بداریم کوتاهی می کنیم ....

زمانی که دوستمان دارند لجبازی می کنیم ....

بعد برای آنچه که از دست داده ایم ....

حسرت می خوریم

/ 2 نظر / 8 بازدید
سینا

در این مورد باهات موافقم وب زیبایی داری عزیز[گل]

ندا

سلام بهار جان وب قشنگی داری عزیزم[گل][گل]